2021.3.4 ಯುವಾನ್ ಚೆಂಗ್ಮಾವ್, j ೆಜಿಯಾಂಗ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

2021.3.4 ಯುವಾನ್ ಚೆಂಗ್ಮಾವ್, j ೆಜಿಯಾಂಗ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

uito (1) uito (2) uito (3) uito (4) uito (5) uito (6) uito (7) uito (8)


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಮಾರ್ಚ್ -20-2021